ZEMİN STABİLİZATÖRÜ

 

Gevşek toprak tabakalarını, kil içeren katmanları, dağınık serbest halde olan

granüllü toprak ve kum katmanlarını güçlendirmede kullanılır. Yüzeye yakın yer

altı sularının sebep olabileceği Zemin Sıvılaşmasını tamamen ortadan kaldırır.

Şekil B,   KİL’in suyla temasından 48 saat sonraki halini göstermektedir.

 

 

 

 

 

Uygulandığı alanın yapısal özelliğine ve

karelajına bağlı olarak Zemin Emniyet

Gerilmesini minumum 4 kgf/cm2’ ye

çıkarabilen, yapı temellerinin zayıf alt zemin

problemlerini gidermek amacıyla üretilmiştir.

 
 

Bina güçlendirmesi, Bina deprem testi, Deprem güçlendirmesi, Deprem haberleri, Güçlendirme haberleri, Laboratuvar sonuçları, Yapı güçlendirme yöntemleri, Yapı sağlığı,